Навчальні матеріали

Лідерство
Привітання – знайомство
Учасникам пропонується назвати своє ім’я (псевдонім), захоплення, успішність в певній сфері тощо.
            Ознайомити учасників із метою заняття: спрямувати зусилля на розвиток і вдосконалення комунікативних і організаторських здібностей. Форма роботи, яка проводитиметься дозволить відстежити актуальні проблеми учасників, сприятиме усвідомленню індивідуальних особливостей, їх ефективному використанню у колективі. Поглибити знання про самих себе, усвідомити свої дії і думки, зміцнити позитивні якості, допомогти набути навички адекватної поведінки у певних ситуаціях,перенесення здобутих знань і навичок на колектив (клас).
Очікування
            - Що ви очікуєте від заняття?
            - Що ви очікуєте від групи?
Правила
            Присутні обговорюють та приймають правила роботи в групі.
Інформаційне повідомлення
Стилі лідерства – це сукупність соціально-психологічних прийомів і засобів, які застосовує керівник чи лідер з метою впливу на залежних від нього людей. Існують три основні стилі.
Авторитарний стиль характеризується вираженою владою лідера, директивністю його дій, самостійністю у прийнятті рішень, систематичним контролем за діями залежних осіб. Авторитарний лідер зазвичай не дозволяє іншим втручатися у керівництво, піддавати сумніву, суперечити прийнятому рішенню. Він чітко розмежовує свої права та обов’язки підлеглих, обмежує дії останніх тільки виконавчими функціями.
Демократичний стиль відрізняється від авторитарного тим, що лідер постійно цікавиться думкою залежних від нього людей, радиться з ними, запрошує до прийняття рішень, до співпраці у керівництві колективом, чітко розмежовує власні обов’язки і права залежних людей. Частину своїх повноважень він передає іншим членам колективу і, в свою чергу, бере на себе частину їхніх обов’язків, якщо в цьому є потреба. Демократичний лідер активно підтримує ініціативу, постійно турбується про створення і підтримання в колективі хороших стосунків.
Ліберальний стиль – це така форма поведінки лідера, за якої він фактично відходить від своїх функцій керівника і поводиться у колективі так, ніби він не лідер, а один із членів колективу. Цю форму поведінки можна назвати лідерством лише умовно.
Спочатку вважалося, що демократичний стиль лідерства є найкращим. Однак непоодинокими є випадки, коли ефективнішими виявлялися авторитарний і, навіть, ліберальний стилі. Зараз же вважають, що жоден із них не можна назвати ні найкращим ні найгіршим. Ефективність різних стилів залежить від індивідуальних рис лідера, поставленого завдання, рівня розвитку колективу і ситуації, що склалася в ньому.
Експрес діагностика лідерських здібностей
- Ваші думки про те, яким має бути сучасний лідер. Продовжіть речення «Лідер – це…»
Лідер – це глава, керівник політичної партії, громадсько-політичної організації чи взагалі якоїсь групи людей; людина, яка користується авторитетом і має вплив у якому-небудь колективі.  Лідер походить від англійського слова ведучий, керівник, «той, що йде попереду».
Емблема лідерства
Учасникам пропонується символічно зобразити на малюнку власну емблему, на якій показати своє бачення лідерства. Можна також придумати девіз. Пояснити, чому саме такі символи включено в зображення емблеми.
Аукціон
Кожному присутньому роздаються жетони, які можна обміняти на той чи інший лот. Лотів буде 10, ціна в них може бути різна, тобто лот може коштувати більше ніж 1 жетон. Якщо учасник використає всі жетони, він нічого купувати вже не зможе. В одному лоті на продаж одночасно виставляють дві цінності. Учасник може вибрати одну з них або нічого не купити. Свій вибір потрібно робити швидко. Перехід до наступного лота означає, що попередній знято з торгів.
-  Що ви відчували, думали беручи участь в аукціоні? Можливо були якісь асоціації, пов’язані з покупками?
- Чи були у вас сумніви щодо правильності вибору?
Ситуації вибору життєвих цінностей досить різноманітні й часом є дуже складними. Для будь-якої людини, зокрема й для лідера, надзвичайно важливо навчитися робити вибір і нести за нього відповідальність.
Ділова гра «Лідер»
Учням треба придумати фантастичний чи реальний проект будь-чого, презентувати цей проект: житлового будівництва під водою, конкурс моделей у рідному місті, реорганізація їдальні.  Міжнародний конгрес із вкладання благодійних коштів вибере проект, який заслуговує на їхні внески.
На захист проекту виділено 3 хвилини; задійте переконливі жести, міміку, аргументи, позитивні емоції тощо. Оцінюється не стільки зміст промови, як її оформлення, вміння переконувати.
Члени журі віддають свої гроші 1000 доларів тому, чий проект був найпереконливіший.
Дерево ідей
Кожному учаснику роздаються кольорові стікери, на яких треба написати, де можна застосувати свої лідерські здібності. У яких сферах їм хотілося б їх проявити. Для прикладу це може бути організація якоїсь акції, свята, проведення виховної години замість класного керівника чи разом з ним, випуск інформаційного бюлетеня на актуальну тематику тощо. Пропозиції клеяться на «Дерево ідей» і озвучуються.
Рефлексія
Підсумок роботи. Враження.
- Що найбільше сподобалося чи запам’яталося. Можливо щось було нове чи важливе для вас, де ви зможете це використати.
- Чи збулися очікування?
Прощання
Учасники висловлюють побажання один одному, дарують віртуальний подарунок на згадку про зустріч.
вибір професії важливий крок у житті кожної людини from OksanaTy
  1. Заняття з профорієнтації, кількість учнів: 20, час, тривалість заняття: 40 хв
  2. Ярмарка економічних професій.
  3. Цілі: познайомити учнів з економічними професіями. розвивати пізнавальні інтереси. формувати вміння працювати з різними джерелами, порівнювати, узагальнювати, сприяти професійній орієнтації учнів.
  4. Методи роботи: виступи учнів, запрошених гостей, презентація, конкурси, ігри.
  5. Матеріали, необхідне обладнання: проектор, екран, компютер, підручники.
  6. Структура заняття: 

а) виступи ведучих:
    перший ведучий: У світі тисячі професій! Як вибрати серед них ту, з якої розпочнеться незабаром ваше доросле життя? Вибір професії - складний і відповідальний крок у житті людини. Він має бути свідомим і самостійним, а формула правильного вибору досить проста: потрібно, хочу, можу. 
   другий ведучий: кожна професія вимагає певних критеріїв до людини. Одні професії вимагають від людини сили та спритності, інші розум та акуратність, треті - стриманість та комунікації. Щоб краще зрозуміти чому ви хочете обрати ту, чи іншу професію необхідно відповісти на запитання психолога.
 б) виступ психолога(задає питання учням) 
 в) вчитель економіки: варіантів багато, але потрібно ще задуматись над можливістю працевлаштуватись після здобуття професії. Перехід України до ринкової економіки зумовив збільшення попиту на ринку праці на професії економічні. Сьогодні вашій увазі розповідь про економічні професії.
г) виступи учнів в ролі економіста, менеджера, маркетолога. фінансиста. податкового інспектора, логістика. бухгалтера і ін.
  • економіст-досліджує такі ресурси:земля, робоча сила сировина, гроші. в обовязки економіста входить аналіз доходів порівняно з витратами. Розуміння економічних звязків дозволяє їм консультувати банки. страхові підприємства. уряд. Однією з умов роботи економіста є математична кмітливість, вміння застосовувати математичні моделі для пояснення реального життя;
  • маркетолог. Головним завданням маркетолога є знання законів ринку, успішне використання яких допоможе досягти максимального результату у бізнесі. маркетолог вивчає потреби споживачів, просування товару, оцінює дії конкурентів.
  • фінансист здійснює контроль за обігом грошових коштів. Вимоги професії до індивідуально особистих особливостей фахівця: аналітичний склад розуму, емоційно -вольова стійкість. уважність. Для опанування професії необхідні хороші знання з математики . інформатики. економіки.
  • бухгалтер. Професія бухгалтера -одна з найдавніших економічних професій. вона є досить престижною в країнах з розвинутою економікою. Це професія здібних, порядних і чесних людей. Якщо ви працелюбні, наполегливі, любите працювати з цифрами, то професія бухгалтера для вас.

д) виступи запрошених гостей - спеціалістів( бухгалтер, банківський працівник, економіст)
е) проведення конкурсів та міні-ігор для присутніх учнів.

7. Презентація "Вибір професії - важливий крок у житті кожної людини"
1. Предмет - основи підприємницької діяльності; кількість учнів - 15; час - 40хвилин
2. Тема: "Маркетинг у підприємницькій діяльності"
3. Цілі: сформувати в учнів поняття про зміст маркетингової діяльності у підприємництві розвивати пізнавальні інтереси і логічне мислення в учнів, сприяти професійній орієнтації учнів.
4. Методи роботи: бесіда, ділова гра, презентація, робота в малих групах.
5. Матеріали і необхідне обладнання: комп'ютер, проектор, картки із завданнями, плакати, предмети для реклами.
6. Структура заняття:
 а) Вчитель економіки. Від чого залежить успіх підприємницької діяльності та її головна мета - одержання прибутку? Успіх підприємницької діяльності залежить від споживача, який купить або не купить товар. Діяльність, спрямовану на вивчення попиту споживачів та організацію виробництва і збуту товарів називають маркетингом. Епіграфом заняття можуть бути слова відомого винахідника Томаса Едісона "Я не бажаю винаходити те, що не зможу продати". Принципи маркетингу: виробляти те, що потрібно покупцеві, а не продавати те, що вироблено. Мета маркетингу реалізується в таких напрямках діяльності. Це відомі 4"П", які розробив маркетолог Філіпп Котлер: Продукт, Продажна ціна, Позиція, Просування. На розв'язання цих завдань і спрямований процес маркетингової діяльності.
     Сьогодні на занятті ви побуваєте в ролі маркетологів, продемоструєте конкретні елементи маркетингової діяльності.
 б) Учні об'єднуються в групи, отримують інформаційний матеріал, завдання на картках:
 - Класифікуйте ринок з точки зору представлених на них товарів і послуг.
 - Класифікуйте ринок з точки зору певних груп споживачів (сегментів ринку).
 - Охарактеризуйте товарну політику фірми відповідно до циклів, що проходить товар у своєму ринковому житті.
 - Поясніть, як відбувається конкурентне позиціювання.
     По завершенню роботи представники від кожної робочої групи на дошці або на аркушах паперу презентують результати дослідження.
 в) Розглядаються і обговорюються приклади маркетингових досліджень:
Компанія, що займається виробництвом і продажем вікон.
     Методи: пошук даних про те, скільки виробляється вікон, скільки компаній займається їх установкою, бесіди з експертами ринку, телефонне опитування споживачів.
     Результат: оцінка поточного попиту на ринку, розуміння того, із якою періодичністю споживачі змінюють вікна, у який сезон вони прагнуть це робити.
 г) Виступ учня, що отримав випереджальне завдання: Реклама, засоби, форми втілення та основні вимоги (презентація).
 д) Ділова гра "Реклама". Кожна з груп отримує певний предмет, загорнутий у папір, розробляє рекламу предмету, що отрімали, який вважають власною продукцією. Після показу реклами відбувається її оцінювання. При цьому вроховується артистизм, доступність, оформлення, стислість.
7. Додатки:
 а) Класифікація ринків: ринок споживчих товарів, ринок підприємства.
 б) Класифікація споживачів: масовий маркетинг, просте сегментування, складне сегментування.
 в) Життєвий цикл товарів - впровадження, опанування ринку, стадія зрілості, стадія насичення ринку товаром.Немає коментарів:

Дописати коментар